1000 magiske metere

Klimaendringene gjør at hyttekjøpere må høyere opp i fjellet for å være sikret gode snøforhold hver vinter. 

Og, om noen tiår kommer dagens  fjellhytter til å bli skogshytter: Det gror igjen fordi klimaet blir varmere og fordi det er færre husdyr på beite.

– Mange av landets mest populære og høytliggende hytteområder befinner seg der det tidligere var seterdrift. I dag er det for det meste slutt på høsting og beiting i slike utmarksområder. Om   år vil det gro igjen, og til sammen 60.000 hytter står i fare for å bli påvirket av gjengroing, forteller Anders Bryn ved Universitetet i Oslo. Han forsker på gjengroing og klimaendringer.

Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme hvor grensen skal gå for hvor det skal kunne bygges hytter, også hvor høyt over havet. Men om en kommune sier ja til utbygging av et hytteområde på snaufjellet, kan det hende at Fylkesmannen, som er klageinstans i slike saker, setter foten ned og kommer med innsigelser. 

Den Norske Turistforening (DNT) og andre organisasjoner kan også gi innspill til utbyggingsplaner de synes er ødeleggende for naturen og folks muligheter til å bruke den.

– Vi mener det bygges for mange privathytter for langt inn på fjellet, og at fjellet privatiseres i for stor grad. En «fjellgrense» eller «markagrense» som viser hvor høyt over havet man skal kunne bygge i et område, samt en grense for hvor store hyttene og hytteområdene kan være, hadde vært kjærkomment og til det beste for fellesskapet, sier Anne Mari Aamelfot Hjelle i DNT. 

  • Arne Næss-hytta Tvergastein ligger 1505 moh.
  • Mellom 1000 og 1100 moh. er det over 9200 fritidsboliger i Norge.
  • Det er 945 fritidsboliger i Norge som ligger over 1200 moh. De fleste av disse ligger alene langt til fjells, og er jaktbuer, båthus og lignende.
Stats read: 
99
Stats like: 
0