Now Reading
4 av 45 malinger anbefales

4 av 45 malinger anbefales

  • Nordens største test av utendørsmalinger er gjennomført i Sverige.  Med oppsiktsvekkende dårlig resultat – også for kjente norske produsenter av utendørsmaling. 

– Dette er et «Ikke bestått»-resultat for produsentene, sier Karin Stenmar, miljø- og klimasjef hos det svenske forsikringsselskapet Folksam. Selskapet er kjent for sine mange og grundige tester, og det er femte gang Folksam setter søkelyset på utendørsmalinger. Men mens produsentene gjerne snakker om utviklet teknologi og forbedringer, fastslår Folksam at årets test viser en dårligere kvalitet enn noen gang.

Testen som nylig er publisert, har pågått over to år (2013–2015). 45 utendørsmalinger ble hentet inn, og hvert fargesystem er testet på 24 paneler. Disse var fordelt på fire teststasjoner fra sør til nord i Sverige, og i tillegg ble et «referansepanel» oppbevart innendørs. Malingene er bedømt utifra to hovedkriterier; funksjon og miljø/helse-aspektet. Resultatet plasserte malingene i tre kategorier: «Godt valg», «Tvilsomt valg» og «Anbefales ikke».

Ni malinger klarte kravene til funksjon, men bare fire av dem besto også miljøgranskningen. Dermed kunne bare 4 av 45 malinger bli helt godkjent og få attesten «Godt valg». Og over halvparten av de testede malingene framviste så mye sopp, alger og andre problemer at Folksam rett og slett fraråder kjøp. Allerede midt i testen, i 2014, fikk tre malinger karakteren «underkjent», fordi de da hadde passert grensen for akseptabel soppvekst. Årsaken til det dårlige resultatet kan, ifølge Folksam, være at dagens klima betyr økt vekst av mikroorganismer – og at testen omfatter flere lavpris-malinger enn tidligere.

De fire «Godt valg»-malingene er Beckers Akrylat Max, Beckers Perfekt Akrylat, Falu Vapen Fasad og Alcro Bestå.

Store og kjente produsenter på det norske markedet, som Jotun, Gjöco, Nordsjö og Flügger, inngikk i testen. Beckers, som altså fikk to av sine malinger vurdert som «Godt valg», fikk også fire maling-varianter i klassen «Anbefales ikke». De norsk-produserte malingene Gjöco Herregård Maximal og Jotun/Butinox Futura havnet i «Tvilsomt valg». Overraskende for mange er det nok at Jotuns topp-produkt, Jotun Ultimat (Helmatt) fikk karakteren «Anbefales ikke».

– Først og fremst vil jeg understreke at produktene i testen ikke er Drygolin Ultimat men Demidekk Ultimat som kun selges i Sverige og er basert på en annen teknologi, sier Sverre Knudsen i Jotun som stiller seg undrende til Folksams undersøkelse av eksteriørprodukter både når det gjelder metodikk og kriterier.

See Also

– I Jotun er vi opptatt av å levere maling som beskytter treverket over lang tid. Vi anser at en malings primærfunksjon er å holde tre-underlaget tørt, for på den måten å forhindre råte.  Derfor vil alltid «oppsprekking og avflassing» vurderes som kritisk, og mer avgjørende for et produkts kvalitet enn mer estetiske parametere som overflatebegroing/svertesopp og algevekst, som er det eneste funksjonelle parameter Jotuns produkter får anmerkning på, sier Knudsen.

– Testens konklusjoner stemmer ikke overens med de testresultater vi har dokumentert gjennom langsiktige testprogrammer. Tilsvarende tester utført på eksterne institutter og Jotuns forskningssenter viser at våre produkter leverer suverene resultater både på beskyttelse og langsiktig pent utseende, sier Knudsen og viser til at den svenske malingsorganisasjonen Sveff, på vegne av hele den svenske malingsbransje, stiller seg også kritisk til testmetodikken.

Hele Folksam-testen kan du sjekke her. Nesten vel så interessant som selve testen er det å lese kommentarfeltet der svært mange allerede har kommet med synspunkter og kommentarer.  , Dry

© 2019 HYTTEMAGASINET. ALLE RETTIGHETER RESERVERES.
Scroll To Top