Now Reading
– Steng kranen!

– Steng kranen!

  • Forsikringsbransjen har sett seg lei på å betale ut penger til hytteeiere med de samme skadene år på år. Nå setter de krav til hytteeierne.

– Etter mange svært store vannskader i norske hytter har vi skjerpet sikkerhetskravene. Når en fritidsbolig forlates for mer enn tre døgn, krever vi nå at hovedstoppekranen stenges og at den er tett. I tillegg krever vi at tilstrekkelig varme er satt på for å forhindre frostskader, sier informasjonsdirektør Jack Frostad i If Skadeforsikring.

Folk flest glemmer at hytter er mye mer utsatt for frostskader enn boliger, mener rørleggermester Carsten Skottner Engh i Varme & Bad.

– Årsaken er at mange setter termostaten for lavt og ikke stenger den utvendige hovedstoppekranen. Det er ikke noe i veien for å stenge kranen selv om varmtvannsberederen står på, sier Skottner Engh.

Men, dersom varmtvannsberederen står på, skal man ikke tømme rørene for vann. Det er fordi varmeelementet i berederen da kan bli ødelagt.

Når det først oppstår en frostskade etter vannlekkasje på hytta, blir konsekvensene ofte store, fordi vannet får sprute ut i lang tid før det oppdages.

– Etter de to siste vintrene har vi hatt flere skadetilfeller der våre takstfolk har kommet til hytter med en halv meter tykk stålis på gulvet, sier Jack Frostad.

Tall fra forsikringsbransjen viser at utbetalingene etter frostskader har økt kraftig de siste årene.

Bare i løpet av første halvår i år ble det utbetalt 1,2 milliarder kroner i erstatninger etter vannskader i norske hus, leiligheter og hytter. I hele fjor, som også var et rekordår, var tallet 1,65 milliarder. Frostsprengte rør står for rundt 20 prosent av skadene.

See Also

Mens folk flest stort sett har termostaten på rundt 20 grader i boligen, er det ikke uvanlig at hytteeiere skrur den ned til fem grader i hytta, ifølge Varme & Bad. Da oppstår det raskt et problem hvis for eksempel strømmen går når det er sprengkulde ute.

Dersom man har termostatovner med to effektinnstillinger, og setter disse på for eksempel 10 grader, er det viktig å ha på full effekt på ovnene. Ellers kan ovnen ha for liten effekt til å holde 10 grader.

(Artikkelen ble publisert første gang i 2011)

 

© 2019 HYTTEMAGASINET. ALLE RETTIGHETER RESERVERES.
Scroll To Top