Annonseinformasjon

90,000 Lesere
(F&M 21/1)
Utgave Utgivelsesdato Materiellfrist Pris & Format
Hyttemagasinet er magasinet for en ny generasjon
hytteeiere; for dem som har kjøpt ny hytte, for alle som
har overtatt familiehytta eller de som går med kjøps-planer. Leseren er 40+, har penger i bakhånd og
disponerer egen fritidsbolig (64%).
59% bor i østre handelsfelt og har høyere inntekt.
1 22.01.2021 04.01.2021 1/1 uplassert kr 28 200,-
2 19.02.2021 27.01.2021 1/1 spesialplass kr 33 840,-
3 19.03.2021 24.02.2021 2/1 uplassert kr 39 480,-
4 16.04.2021 24.03.2021 2/1 spesialplass kr 47 376,-
5 21.05.2021 28.04.2021
6 25.06.2021 02.06.2021
7 23.07.2021 30.06.2021
8 20.08.2021 28.07.2021
9 24.09.2021 01.09.2021
10 22.10.2021 29.09.2021
1/1230×297 + 5mm utfallende uten skjæmerker 11 19.11.2021 27.10.2021
2/1460×297 + 5mm utfallende uten skjæmerker 12 17.12.2021 24.11.2021

Kontakt for mer informasjon:
Preben Frostmann
Magasinsansvarlig Hyttemagasinet
Mobil:40587900
Preben.frostmann@schibsted.com