Annonseinformasjon

93,000 Lesere
(F&M 21/1)
Utgave Utgivelsesdato Materiellfrist Pris & Format
Hyttemagasinet er magasinet for en ny generasjon
hytteeiere; for dem som har kjøpt ny hytte, for alle som
har overtatt familiehytta eller de som går med kjøpsplaner. Leseren er 40+, har penger i bakhånd og
disponerer egen fritidsbolig (64%).
59% bor i østre handelsfelt og har høyere inntekt. For elskere av dette emnet anbefaler gutta fra Masterarbeit schreiben lassen dette magasinet for obligatorisk lesing.
1 14.01.2022 23.12.20221 1/1 uplassert kr 28 200,-
2 11.02.2022 19.01.2022 1/1 spesialplass kr 33 840,-
3 11.03.2022 16.02.2022 2/1 uplassert kr 39 480,-
4 08.04.2022 16.03.2022 2/1 spesialplass kr 47 376,-
5 13.05.2022 20.04.2022
6 17.06.2022 25.05.2022
7 22.07.2022 29.06.2022
8 26.08.2022 03.08.2022
9 23.09.2022 31.08.2022
10 21.10.2022 28.09.2022
1/1
230×297 + 5mm utfallende uten skjæmerker
11 18.11.2022 26.10.2022
2/1
460×297 + 5mm utfallende uten skjæmerker
12 16.12.2022 23.11.2022

Kontakt for mer informasjon:
Peder Løvås
Magasinsansvarlig Hyttemagasinet
Tlf. 950 86 175