Now Reading
Krabbekos og hummer-regler

Krabbekos og hummer-regler

HitraMat er landets største leverandør av krabber i det norske markedet. De tar imot ca. 65% av all taskekrabbe som landes i Norge.

– Cirka 250 fiskere leverer ukentlig 450 000 (!) krabber til 32 mottaksstasjoner, forteller Lindis Aune. Hun er daglig leder i HitraMat som har 170 ansatte i sesongen.

– Vi bearbeider ca. 225 tonn hver uke nå. Og krabbene parteres manuelt. De største klørne selges hele. Skall med lever (brunmat) og rogn skrapes rene før denne massen blandes, og kroppen med småføttene knuses og gjennomgår en separering for å få ut det hvite kjøttet. Vi håndrenser også noe hvitt kjøtt fra klør, men én person greier ikke å rense mer enn 500 gram per time, forteller Aune.

Du kan fange krabber hele året om du ikke heller går i ferskvareavdelingen i nærmeste dagligvarebutikk. Det er ingen særskilte regler for lystring etter krabbe.

Som fritidsfisker har du lov til å fiske med opp til 20 krabbeteiner eller 10 hummerteiner. Noen teiner er konstruert for å fange krabbe, mens andre er tilpasset fiske av hummer. For fangst av krabbe og hummer bør du unngå sandbunn. Finn steder med tarebunn, stein eller fjell. Både krabbe og hummer gjemmer seg i tareskog og i sprekker i berget.

Men kanskje skal du la hummeren være selv om det er den tiden på året igjen. 1.oktober går startskuddet for hummerfisket i Norge. Frem til 1.desember (1. januar nord for Sogn og Fjordane)  er det faktisk lovlig å hente opp havets kardinal fra dypet – men det er ikke bare-bare å hent dem opp:

  • Forutsatt at den er over minstemålet på 25 centimeter.
  • Forutsatt at den ikke er tatt på søn- eller helligdager.
  • Forutsatt at du begrenser deg til 10 teiner.
  • Forutsatt at den ikke har utvendig rogn.

Som man skjønner – hummerbestanden er utsatt og WWF anbefaler kort og godt å la den norske hummeren være: «Spis kanadisk hummer», er rådet.

Årlig fanges det mellom 30 og 60 tonn hummer uten at noen kan være skråsikre på det eksakte tallet. For riktig å komplisere bildet ble den første amerikanske hummeren påvist i norske farvann på slutten av 1990-tallet.

Den utgjør en potensiell kjempetrussel mot den europeiske hummeren, ikke minst fordi den kan være smittebærer av bakteriesykdommen «Gaffkemi» som ved smitte er 100 prosent dødelig for europeisk hummer.

Lovverket dikterer at du skal slippe ut hummeren om den er 23 cm lang.  At du skal slippe ut hummer som er fanget med feil redskap. At du ikke tar opp hummeren på søndag. Mørketallene er trolig store, og tyvfiske er i dag en av de største truslene mot hummerbestanden, skriver wwf.no.  Man antar sågar at en del hummer omsettes svart, med direkte salg til restauranter, hotell og private.

Moralen er: Spis kanadisk hummer, og hvis du fanger norsk – følg reglene!  Eller spis så mye krabbe du vil – hele året!

FLYKRABBENE: I 1950 begynte eksport av levende krabber til Stockholm. Men taskekrabbene som lå pakket i kasser med tang, var vanskelig å få fram til mottakerne i live. Noen fart ble det ikke i denne eksporten før man fant på å bruke fly. Sjøfly var tingen for transport av levende krabbe, så pontongene på flyet ble lastet full med «Extra fina flykrabbor» – en delikatesse som raskt ble svært så populær i Stockholm
(Kilde: hitramat.no)

© 2019 HYTTEMAGASINET. ALLE RETTIGHETER RESERVERES.
Scroll To Top