Nå Leser
Tilpass tilbygg – kapittel 4

Tilpass tilbygg – kapittel 4

Hei Marianne og Rolf

Gratulerer med ny hytte, og et spennende prosjekt!! Jeg bidrar med noen tips og råd angående varme, energi, vann og toalettløsninger.

 

Toalettløsningen

Dere skriver om en «utedass» her, og den er sikkert like gammel som hytta vil jeg tro. Kan være sjarmerende og fin å ha, men siden dere beskriver et tilbygg med soverom og vaskerom/toalett, går jeg ut i fra at dere ønsker en «inneløsning» så derfor fyller vi på med litt informasjon om alternative muligheter her. Det er mye å velge i, og tre hovedtyper er vannspylende løsninger, biologiske løsninger og forbrenningstoaletter.

 

Biologiske toalettløsninger

I et biologisk toalett omdannes avfall til kompost og væsken fordampes. Kompostering er en biologisk prosess hvor mikroorganismer som bakterier og sopp bryter ned avfallet til jord. Kapasitet beregnes i persondøgn. Dersom 4 personer bruker hytta 60 døgn pr. år blir dette 240 persondøgn pr. år. Toalettene leveres som små alt-i-ett løsninger, eller som store toalettløsninger hvor beholderen normalt er plassert under hytta og toalettstolen inne i toalettrommet. Alle biologiske hyttetoaletter krever utluftning, men er ikke avhengig av verken strøm eller vann for å fungere.

På generelt grunnlag så ville jeg nok anbefalt en bioløsning med god kapasitet, spesielt om det skal være bruk av hytta vinterstid. Da er komposteringen fraværende, og de store løsningene med god kapasitet vil være et riktig valg.

Aktuelle leverandører er: Hyttetorget, Sunwind, Separett, Hyttebua

 

ALT-I-ETT: Liten biologisk toalettløsning med integrerte kammere.

 

SNURRIG SAK: Snurredass med faste kammer – Markedslederen innenfor segmentet biologiske toalettløsninger.

 

 

Vannspylende toalettløsninger

Om man ønsker et vannspylende toalett, er det viktig å tenke på flere elementer, bla vannforbruk og ikke minst frostsikring. Noen ganger en utfordring når man ikke har strøm, men ved nybygg eller påbygg er det relativt greit å ta hensyn til dette under planleggingen. Aktuelle mottak for avfallet vil være en septiktank eller et biologisk mottak for kompostering av avfallet på egen grunn.

Toalett-typer som vakuumtoaletter og kverntoaletter er ideelle da disse ikke krever fall til oppsamlingstanken. I tillegg moser/ kverner de avfallet slik at rørene til tanken ikke trenger større diameter enn 32 mm. Alle vannspylende toalettløsninger er søknadspliktige, og vil i de aller fleste tilfeller kreve at installasjon utføres av entreprenører/rørleggere med relevant sertifisering.

 

SKJULT ANLEGG: Snedig installasjonskasse for Jets vakuumtoalett – enkel installasjon.

 

 

Vakuumtoaletter

Vakuum baserer seg på å transportere bort avfallet ved hjelp av luft, og trenger i prinsippet ikke vann for å fungere, men spyler med ca. 0,5-1.0 liter pr. spyling for å holde toalettet rent og pent. Løsningen er to-delt, med klosettet (enten frittstående eller vegghengt) i toalettrommet, og selve vakuumgeneratoren i et tilstøtende rom eller for eksempel kjelleren. En stor fordel med Vakuum er at man ikke trenger store dimensjoner på rørene, da alt avfallet blir most i prosessen, og kan transporteres til egnet mottak med 32mm rør. Løsningen krever ikke fall til mottak. Vakuum toalettene leveres for installasjoner både til 230 og 12V.

Aktuelle leverandører er: Hyttetorget, Jets, Dometic

 

Kverntoaletter

Kverntoaletter er et toalett som har alt i ett løsning, dvs både kvern, motor og pumpe og som derfor kan være enklere å installere enn for eksempel vakuum. Kverntoaletter har samme fordeler som vakuumtoalettene med tanke på rørdimensjoner og at det ikke kreves fall til mottak, men her benyttes en innebygd kvern med motor i toaletter til å mose og skyve avfallet videre. Også her benyttes lite vann pr. Spyling, ca 1 liter pr toalettbesøk.

NB: Krever i utgangspunktet 230V, så ved strømløse installasjoner vil det være behov for et ganske kraftig alternativt anlegg for å drifte toalettet. Krever ikke mye strøm pr. døgn, men masse effekt den lille tiden det er i bruk/flusher.

Aktuelle leverandører: Kvernspesialisten,  Thetford

 

Forbrenningstoaletter

Forbrenningstoalett er et toalett der avfallsproduktene urin og ekskrementer forbrennes ved høy temperatur til minimal askemengde, ca. 1 tekopp for 4 personer ved 1 ukes bruk. Forbrenningen av avfallet skjer i et lukket forbrenningskammer, og avgassene fra forbrenningen føres ut via et eget avtrekksrør. Forbrenningstoaletter er en total avfallsløsning, dvs. at den kvitter seg med ALT avfallet. Det transporteres ikke videre, slik andre toalettsystemer krever. Løsningen er luktfri og hygienisk.

Forbrenningstoaletter er et populært toalettalternativ for norske hytteeiere siden en slik løsning verken krever innlagt vann eller kostbar avløpsløsning. Toalettet kan installeres hvor som helst, ingen krav til plassering i oppvarmet rom. Eneste krav er en 10 A strømkurs for strømvarianten, og gass til propantoalettet, utluftingsrør og lufteventil.

Cinderella Gas er et propandrevet forbrenningstoalett som benytter gass (propan) som energikilde. Dette betyr at Cinderella Gas kan benyttes i alle områder hvor tilgangen til 230V er begrenset eller fraværende. Spesielt godt egnet til hytter uten strøm. Trenger kun 12 V DC for å drive utluftingsvifte.

Aktuelle leverandører: Cinderella, Incinolet

 

BESTSELGER: Norskproduserte Cinderella Forbrenningstoalett – over 45 000 solgte i Norden.

 

 

Vannforsyning

«Med innlagt vann, menes alt vann som føres inn gjennom hytteveggen via slange eller rør».

Dette er definisjonen på innlagt vann, og med denne følger en del føringer på hva man kan gjøre, og krav til utslipp av gråvannet igjen. Har man vanntilførselen i en kran på utsiden av hytteveggen, og «bærer» inn ved behov, så trenger man i utgangspunktet ikke søke om utslippstillatelse for gråvannet, grunnet beskjedent forbruk. Legger man vannet inn, så gjelder strengere restriksjoner, og krav til godkjent avløp på gråvannet.

Dere planlegger å bore etter vann til en utvendig vannpost, og vil derfor kunne nøye dere med en mindre gråvannsrensing som beskrevet litt lenger ned.

 

Vann i kranen uten innlagt vann? Ja, dette er faktisk mulig, og systemet kaller vi for et innvendig vannsystem. Dette har dere lov å montere selv, og det gir varmt og kaldt vann på ønskede tappesteder som dusj, vask på do, kjøkken osv. Systemet er et lukket vannsystem, og gir dere akkurat samme vannkomfort som hjemme, men med vann som må bæres inn i hytta.

Systemet leveres ofte som en «pakkeløsning» bestående av; 12V trykkpumpe, gassvannvarmer, 60 liter vannbeholder og en startpakke med rør og koblinger.

 

VARMT VANN: For vannsystem med røropplegg i hytta benyttes varmtvannsberedere i ulike størrelser for de med innlagt 230V og gassvannvarmer for installasjoner uten strøm.

 

Systemet kan maksimalt inneholde 60 liter med vann, og er derfor et lukket kretsløp. Når vannbeholderen er tom, må man bære vann inn og fylle denne igjen. Pumpen som følger med er trykkstyrt og vil starte når en kran åpnes. Når man stenger kranen vil pumpen stoppe.

Pumpe, vannbeholder og gassvannvarmeren monteres samlet på badet, i en bod eller annet egnet sted, og rørene legges til ønskede tappesteder. Rørene er et «plug in» hurtigkoblingssystem, som ikke krever verktøy for å monteres sammen.

På denne måten får dere vannkomfort i hytta, samtidig som systemet er veldig enkelt å frostsikre og tømme før man forlater hytta. Sett på alle kranene i hytta, la pumpen først tømme vannbeholderen, før den da suger luft som vil presse resterende vann ut av rørene. Når alt er tomt drar man ut støpselet til pumpen og systemet er tomt for vann og frostsikkert!

Aktuelle leverandører: Hyttetorget, Sunwind

 

Gråvann

Gråvannet som slippes ut av hytta må renses, uansett. Men som nevnt, så vil man uten innlagt vann kunne installere mindre og mer kompakte anlegg, og her anbefaler jeg et mini gråvannsfilter. Dette er ca 60 cm i diameter, og 1 meter høyt. Graves ned på tomten med naturlig fall fra hytta, hvor alle avløpsrørene fra tappestedene samles før de føres til renseanlegget. Filteret består av en oppsamlingssekk for fett, matrester og partikler, og en god mengde med lecakuler, som tar seg av den organiske nedbrytningen av næringstoffene i avløpsvannet. Sekken byttes en til to ganger årlig, basert på bruk, og kan komposteres. Ut i fra selve filteret graves det en grøft på ca. 2 meters lengde, som slipper vannet ut av filteret forsvarlig.

Summen av disse to produktene, innvendig vannsystem & gråvannsfilter, vil gi dere samme vannkomfort som hjemme, men med redusert mengde vann å bruke. Dette gjør at dere automatisk vil spare på vannet, og utslippene reduseres tilsvarende. Er en liten jobb å fylle tanken hver gang, og det er litt av hensikten også.

Aktuelle leverandører: Hyttetorget

 

KOMPAKT RENSING: Renseanlegg for hytter med og uten innlagt vann. Leveres i større grad i dag som kompakte anlegg.

 

Energi

Hytta dere har kjøpt er beskrevet som uten innlagt strøm, og dere skriver heller ingenting om muligheter eller tanker om å koble dere på et nærliggende strømnett.

Et solcellepanel brukes til å produsere elektrisitet fra solen, og det er selve lyset som aktiverer solcellene, ikke solstrålene. Derfor produserer et solcellepanel også strøm når været er overskyet. Det er viktig at et solcellepanel plasseres i den himmelretningen som har mest soltimer i løpet av en dag (syd, sydvest), og at det ikke er hindringer som «skygger» for panelet, da vil det få nesten ingen effekt. Ut i fra bildene dere har lagt med så ser jeg mye trær omkring, og skygger på hytta.

Strømmen som produseres lagrer vi i en batteribank, som består av ett eller flere solcellebatterier. All forbruksstrøm til hytta hentes herfra, og det er viktig at denne batteribanken dimensjoneres riktig for nåværende, og ikke minst fremtidig bruk.

For å kunne anbefale dere et riktig dimensjonert solcelleanlegg trenger man litt informasjon om forventet bruk, sommer-/vinterbruk etc. Solpanelets størrelse kommer litt an på hyttas beliggenhet, og dere ligger i et område med mye sol, men også hvor intensivt hytta brukes. Jo oftere hytta brukes, jo større panel behøves.

 

Når det gjelder beregning av batteribank så kan dette oppsettet gi en indikator på hvordan dere går frem:

1. Beregn det daglige energibehovet i wattimer. Alt utstyr har en effekt oppgitt i watt (W). Antall timer utstyret er i bruk angir energien målt i wattimer (Wt). En lyspære på 5 watt som står på i 2 timer har brukt energi tilsvarende 10 wattimer (5 W x 2 t = 10 Wt). Oppgaven blir å beregne energibehovet for et døgn målt i wattimer.

2. Beregn daglig energibehov i amperetimer.
Strømmengden i et batteri blir oppgitt i amperetimer (At), som vi skal bruke i beregningen. Dette betyr at vi må regne om det daglige energibehov fra wattimer (Wt) til amperetimer (At).

3
96 Wt : 12 V = 33 At, som utgjør det daglige strømforbruket.

Ved å multiplisere daglig strømbehov med antall dager får vi hyttebesøkets strømbehov.

Weekend: 33 At x 3 = 99 At, uke: 33 At x 7 = 231 At.

Det er ikke tatt hensyn til tilførsel av strøm i regnestykkene, men slik kan man se hvor stor batteribank man trenger. Vinterstid vil batteriene miste en deleffekt, og man bør derfor dimensjonere noe kraftigere ved mye vinterbruk, men batteriene tar ikke skade av å stå i kulde.

 

230V i tillegg

Man kommer veldig langt for å dekke de daglige behovene med et solid solcelleanlegg som vi nå har vært igjennom. Men, noen ganger dukker behovet opp for litt 230V strøm, og da kan det være lurt å ha et lite strømaggregat på lur.

Aktuelle leverandører solcelle med tilbehør: Hyttetorget, Sparelys, Sunwind

 

Les også


Gass/propan

Propanen vil dere ha bruk for til oppvarming, varmtvann, kjøleskap og ikke minst til matlagingen. Man har lov til å maksimalt oppbevare 2 x 11 kg flasker, eller 3 x 6 kg innendørs. Propanflasken må ikke oppbevares på loft, i kjeller eller i underjordiske lokaler. Det er to naturlige installasjonsmetoder for bruk av propan:

1. Direkte fra flaske til produkt. her må godkjent slange og regulator benyttes, og maks avstand er 1,5 meter.

2. Propananlegg. Her står flaskene utendørs i låsbart skap, og det legges kobberrør inni hytta, som fordeles via en regulator til hvert forbrukssted, og avsluttes med 0,5 meter slange for fleksibilitet. Anlegget har stengeventiler, som gjør at man kan åpne/lukke tilgangen av propan til hvert enkelt produkt uavhengig av hverandre.

Alternativ 1 kan man gjøre selv, alternativ 2 skal installeres av godkjent gassmontør.

Om dere velger «full pakke», så er nok alternativ 2 det beste.

For utfyllende informasjon om bruk og installasjon av propan, anbefaler jeg å lese litt hos Aga.com, her finner dere bl.a. propanguiden, og mange fine tips.

 

 

 

Propan er en brennbar og fargeløs gass som av natur er luktfri. Av sikkerhetsmessige årsaker har man tilsatt et kraftig og giftfritt luktstoff for å varsle om eventuell lekkasje. Propan er ikke giftig, men i store konsentrasjoner vil det fortrenge oksygenet i luften, og det kan oppstå kvelningsfare. Sørg derfor alltid for god utluftning ved bruk av propan. Propan er ca. 1,5 gang tyngre enn luft. Propan er også miljøvennlig, da forbrenningsproduktet kun er vann og karbondioksid. Ved å sørge for rikelig tilgang til luft for forbrenning, dannes heller ikke sot. En kilo propan gir en energimengde tilsvarende 12,8 kWt. Dette betyr at en propanflaske på 11 kg gir en energimengde tilsvarende mer enn 140 kW.

 

 

 

Varme på en strømløs hytte

Ut i fra bildene dere har sendt oss, har dere både åpen peis for kos, og egen vedovn i stua for varme. Men det er jo også greit om hytta er lunken når dere kommer dit:

Den enkleste løsningen: Er en flyttbar parafinovn som kan fjernstyres med SMS-meldinger, og således forhåndsoppvarme hytta slik at den er tørr og varm når du ankommer. En veldig populær løsning, som heller ikke gjør det største innhugget i lommeboken, hverken i innkjøp eller i bruk.

En komplett løsning får man for en 6–10 000 kroner, og driftskostnader til parafin og SMS-meldinger anslås til en tusenlapp i året.

Ovnene dekker romstørrelser 20–65 kvm noe som burde holde i massevis for deres del. Monteringen av løsningen er også enkel, og de aller fleste håndterer dette lett selv. Dagens parafinovner har elektronisk styrt forbruk, og er veldig drivstoffgjerrige, men krever en spesiell type renset parafin, som selges i byggevarehandelen i 20L dunker.

Send en sms 10–15 timer før dere skal på hytta, GSM-enheten svarer og oppgir nødvendig informasjon som batteristatus og at enheten er på. Når man kommer frem vil f.eks. – 5 grader ha blitt til 15–18 +

Aktuelle leverandører: Sunwind, Hyttebua, Hyttetorget, Hyttebutikken Stabekk

Den fastmonterte varianten: Finnes i form av Wallas eller for eksempel Cami parafinovner. Disse er fastmonterte, og er avhengig av å få avgassene fra forbrenningen ventilert ut av hytta via pipetilknytning eller gjennom egen ventil på en yttervegg. Løsningene leveres også med separate drivstofftanker, som standard 110 L ofte, noe som gjør at man kanskje slipper unna med 1–2 påfyllinger i løpet av året.

Prinsippet er her det samme som for de små flyttbare løsningene, bare at effekten er vesentlig større, inntil 5 kW og at de kan brenne i lengre perioder av gangen da de har separat drivstofftank.

Som de små flyttbare, startes disse ovnene med SMS-meldinger. GSM-enheten som følger disse modulene har også ledige innganger for alarmtilkoblinger, noe som er et pluss.

Aktuelle leverandører: Hyttebutikken Stabekk (cami) og Sunwind (Wallas)

Så tenker dere sikkert, dette var utrolig mye informasjon på en gang, og det var det også. Ment som inspirasjon og en liten guide til ønsket grad av komfort, selv uten innlagt vann/avløp eller strøm. Man kan faktisk fint klare seg alternativt, og jeg tror ikke mange ville merket forskjell når de besøker dere.

Ønsker dere masse lykke til med prosjektet!

Thomas

 

 

Tilbake til spørsmål fra hytteeierne:
Arkitekt Lena Johansen svarer:
Interiørkonsulent Harriet Bjørnson Lampe svarer:

Se Kommentarer (0)

Leave a Reply

© 2019 HYTTEMAGASINET. ALLE RETTIGHETER RESERVERES.
Bla til toppen