Bore etter vann?

Hvordan står det egentlig til med vannforsyningen til hytta? Begynner du å bli lei av å transportere drikkevannet?  Brønnboring kan være løsningen.

Boring etter vann er noe de færreste hytteeiere har kunnskap om, så hva bør vi passe på?

Det første man må gjøre er å sikre seg nødvendige tillatelser før boringen. Har du festet tomt, så sørg for en skriftlig tillatelse fra grunneier. Dessuten kan det være nødvendig med en dispensasjonssøknad fra Lov om motorisert ferdsel i utmark dersom du ikke har vegforbindelse helt fram til hytta.

For kjøring med en borerigg, det er motorisert ferdsel som i utgangspunktet ikke er tillatt i utmark. Kommunene er imidlertid positive til denne type søknader bare man sørger for å unngå store kjøreskader i naturen.

Har du sårbart terreng fram til hytta, vil det derfor være lettere å få tillatelse ved søknad om kjøring på frossen mark senhøstes. Kjøring vinterstid er det beste for å unngå kjøreskader. Men boreriggene klarer ikke å kjøre i så veldig mye snø. Det kan derfor være et risikomoment å basere seg på en snøfattig vinter. Alternativt må man da måke fram til hytta, noe som kan bli en strevsom jobb både med og uten fres.


Hvilke bergarter har du under hytta?

De aller fleste bergarter i Norge gir vann med god kvalitet. Men, det er en type bergarter som du bør være spesielt oppmerksom på. I deler av landet kan vi nemlig finne sammenpressede, forsteinede lag av gammel havbunn med diverse organismer. Nederst i disse formasjonene finner vi svart alunskifer som bl.a. inneholder en god del svovel. Har du slike bergarter under hytta, kan vannkvaliteten være svært dårlig.


Strøm på hytta?

Hytteeiere med strøm på hytta, vil ofte ha innlagt vann. Det krever også nødvendige utslippstillatelser. Velger man å sette opp ei pumpe utendørs og hente vannet der, kreves ingen utslippstillatelser.

Men de som ikke har innlagt strøm må være oppmerksom på et litt spesielt forhold når man skal bore etter vann. De aller fleste brønnfirmaene gir vanngaranti. Vannet finnes nede i fjellet bare man kommer dypt nok. Men, hvordan skal man få opp vannet? Uten strøm er man avhengig av ei hånd dreven pumpe. Den tar opp vann ned til ca 20 meters dybde.  Hvis vannspeilet nede i borebrønnen blir liggende noe særlig dypere, blir det svært tungt å pumpe manuelt. Med innlagt strøm på hytta kan du da sette ned ei elektrisk pumpe. Uten strøm på hytta blir man faktisk avhengig av et aggregat til den elektriske pumpen for å få opp vannet.

Anbud, kontrakt og referanser

De fleste brønnboringsfirmaer har noenlunde samme standardkontrakter. Det er viktig at kontrakten inneholder alle arbeider som er nødvendig for å etablere den vannforsyningen til hytta som man er blitt enig om. Innhent anbud fra flere firmaer, og be om referanser. Det kan også være nyttig å tidfeste i kontrakten et tidspunkt for når anlegget skal være ferdig. 

Som regel oppgis en pris pr løpemeter boring, eksempelvis kr 200 inklusiv mva.  Men denne kostnaden er det svært vanskelig å forutse for hytteeieren. Man kan få et priseksempel fra borefirmaet for etablering av borebrønn med pumpe. Her kan boredybden som eksempel være satt til 40 meter. Altså en pris for selve boringen på kr 8000. Og når man så får regningen er det boret til 100 meter. Med en total kostnad på kr 20 000. Spør derfor borefirmaet hva man regner som sannsynlig boredybde. Og ta økonomisk høyde for at boredybden kan bli enda dypere.

#Hyttemagasinet #7/12 #vann #bore #boreettervann

Stats read: 
22 617
Stats like: 
37