Now Reading
Elbil til hytta?

Elbil til hytta?

  • Ingen vet helt hvor mange som bruker elbilen på langtur til hytta. Men det blir stadig flere.

Et land fullt av hytter og hytteeiere i årevis. Og de siste årene et land godt befolket også med elbiler og elbil-eiere. Da skjer det jo noe.
– Våre undersøkelser viser at stadig flere tar elbilen i bruk ved alle typer av persontransport. Dette gjelder også turene til hytta. En fotokonkurranse vi hadde i sommer, viste dessuten tydelig at mange elbiler hadde funnet veien til folks hytter, sier Ståle Frydenlund, prosjektleder i Norsk elbilforening.
På få år har antallet elbiler økt fra null til godt over 60 000 i Norge. Tesla er med sin rekkevidde og sin image/suksess blitt et begrep, og de andre elbilene blir stadig bedre og mer langtkjørende. Selv om mange elbil-sjåfører også eier en bensin/diesel-bil, viser vår raske enquete  at begeistringen øker for å bruke elbilen også den ofte lange veien til hytta. Det handler om kjøreglede, miljøbevissthet, økonomi – for å nevne tre viktige faktorer.

 

26 prosent

I undersøkelsen «Elbilisten 2015» svarte 26 prosent av de i alt 7780 spurte at de brukte elbilen til ferie. Hele 81 prosent rapporterte at de brukte den ved kjøring til fritidsaktiviteter. Det ble ikke spurt spesifikt om hyttetransport, men trolig inngår hytta i både ferie- og fritidskategoriene. Blant dem som valgte å supplere med egne kommentarer til undersøkelsen, nevnte 15 prosent at de brukte elbilen til hytta.
– Hvis hytta ligger innenfor bilens rekkevidde, er det jo ikke noe problem. Hvis det er 30-40 mil til hytta, vil nok en del vurdere bruk av en mindre elbil som problematisk. Men for de mange som gjerne har hytta 15-20 mil unna, og har en ladestasjon kanskje på halvveien, går det veldig fint. Etter en liten kaffepause, eller andre nødvendige ærend som man kanskje ønsker uansett, går turen raskt unna. Vi ser at elbil-eierne raskt lærer å planlegge og skaffe seg rutiner. De synes dette er helt greit, sier Ståle Frydenlund – og kommer med et vennlig, lite spark til «fossil-bilistene»:
– Mange eiere av bensin/dieselbiler ser nok ikke for seg at dette er praktisk mulig. Men det handler bare om å gjøre ting på en litt annen måte. Samtidig gjør man både lommebok og miljø en tjeneste, sier Frydenlund.
Og det er ikke bare bilene som øker sin rekkevidde. Det har samtidig foregått en rask tilvekst av ladestasjoner i Norge. Selv om Norsk elbilforening for øyeblikket er misfornøyd med utbyggingstakten, begynner kartet over hurtigladestasjoner (sjekk kartet på elbil.no) å bli innholdsrikt. Langs flere av de kjente «hytteveiene» i Norge finnes det nå flere slike ladesteder.

 

Enkelt med elbil

– Med et stadig bedre nettverk begynner det å bli enkelt å ta elbilen til hytta. Det er bra, siden vi mener det på sikt må bli like enkelt å hurtiglade som å fylle bensin. Vi vet dessuten at de kommende årene vil gi oss en rekke nye elbilmodeller med forbedrede batteripakker. Da kan mange kjøre til hytta uten å lade i det hele tatt, sier Ståle Frydenlund.
Å starte med fulladet bil hjemme er ikke noe problem, heller ikke å foreta hurtiglading underveis. Men for en del hytteeiere kan i dag hjemturen by på utfordringer. Alle har nemlig ikke mulighet til å kjøre helt fram til hytta og lade opp bilen der under besøket. Og det er jo grenser for hvor lange skjøteledningene kan være.
– Det er heller ikke gunstig å benytte lange skjøteledninger til lading av sikkerhetshensyn, sier Frydenlund.
Så hva gjør man uten lademulighet på hytta? Ståle Frydenlund har erfart nettopp dette problemet på svigerforeldrenes hytte, og han har løst det ved å finne et ladeanlegg (Type 2-tilkopling, ladeeffekt opptil 22kW) i nærheten som han kan benytte. Utstyrt med en egen ladekabel (Type 2), og ved å planlegge og sette av tid, får han ladet Teslaen sin slik at den kan fylles opp til kjøring i området. På hjemveien står uansett en av Teslas «superladere» som lader fra null til full på en time.
– Men det er det sjelden behov for, så pausene blir som oftest 15-30 minutter på disse laderne. Det er nesten for liten tid til å spise mens bilen lader, smiler Frydenlund.

 

Lading underveis

Andre kan velge å foreta lading ett eller flere steder underveis til hytta, altså slik at bilen er brukbart ladet ved ankomst og dermed ikke behøver å lades under selve oppholdet der.
En annen og spennende variant kan være at hytteeiere i et område går sammen om å etablere hyttenære ladestasjoner, f.eks. på felles parkeringsplass. Elbilforeningen kjenner i dag til få slike anlegg, men kaller denne type satsinger for «et veldig spennende tema».
Dessuten har de fleste elbil-eiere lært seg å beregne kjøretid og energibruk. Det er en kjent sak at elbiler går kortere i kulde, og rekkevidden synker når terrenget er kupert. Men i dag benekter mange elbilister at «rekkeviddeangsten» sitter dypt i dem. Kjøringen gir dem raskt erfaringer. Og de venner seg altså fort til litt ekstra planlegging. For hva betyr en ekstra halvtime, egentlig, sånn i det store regnskapet?

 

Vi har spurt noen el-bileiere om deres bruk:

See Also

Les om Watt a trip! – Med elbil fra Oslo til Bergen

Les om Smått om elbil

© 2019 HYTTEMAGASINET. ALLE RETTIGHETER RESERVERES.
Scroll To Top