Now Reading
Puss opp hagen selv

Puss opp hagen selv

  • Med gode arbeidsbeskrivelser kan man utføre små byggearbeider i hagen på egenhånd. Påsken er den perfekte tiden for planlegging! Bygg din egen pergola for skjerming.

«Lag hageanlegg» er SINTEF Byggforsks veileder til deg som ønsker å gjøre mer ut av uterommene. Med bilder, tegninger og trinn-for-trinn-beskrivelser viser den hvordan du lager små støttemurer, trapper, gangveier, plasser og stier, hagedammer, skjermvegger, pergola og espalier.

– De fleste tiltakene i boka kan folk gjøre på egenhånd, men for oppføring av støttemurer med tunge steinmaterialer, større gravearbeider og kompliserte støpearbeider, kan det være aktuelt med profesjonell hjelp med egnet utstyr, forteller Jan Krohn, fagredaktør og seniorrådgiver i SINTEF Byggforsk.

Med litt motivasjon, tid og tålmodighet kan de fleste anlegge en dam eller bygge en skjermvegg på egenhånd. Dette er arbeid man ellers gjerne må betale dyrt for å få utført.

For eksempel kan en pergola kombinert med skjermvegg i hagen bli en trivelig, lun uteplass som beskytter mot vind og innsyn, og utnytter solvarmen. Skjermvegg på minst en av sidene av pergolaen gir konstruksjonen en god avstivning. SINTEF Byggforsk har oppskriften på hvordan man kan bygge solide og funksjonelle skjermvegger som oppfyller kravene i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift.

En pergola består som regel av en åpen trekonstruksjon av søyler og åpne takbjelker/sperrer hvor klatreplanter kan vokse seg til og gi skjerming mot innsyn og sol. Et åpent sperretak kan også fungere som skjerming mot direkte solinnstrå­ling ved å filtrere solstrålene, særlig om det benyttes flere lag med kryssende sperrer.

Skjermvegger er i utgangspunktet søknadspliktige, men i noen tilfeller kan skjermvegger fritas fra søke- og meldeplikt, forutsatt at:

• skjermveggen er maks 1,8 m høy og maks 10,0 m lang

See Also

• skjermveggen er minst 4,0 m fra nabogrense. Mellom seksjoner i rekkehusbebyggelse kan skjermvegg settes
i skillet mellom seksjonene når naboene samtykker.

• skjermveggen ikke er til ulempe for nabo eller omgivelser. Dette bør avklares i forkant.

Boka «Lag hageanlegg» finner du her: http://www.sintefbok.no

 

© 2019 HYTTEMAGASINET. ALLE RETTIGHETER RESERVERES.
Scroll To Top