Slik deler du broderlig – også med søster

Må offentlige myndigheter inn når det skal avtales hytteverdi mellom søsken i arvesak?

Hei,

For to år siden ønsket mine foreldre at min søster og jeg skulle overta hytta ved sjøen. De ønsket å få inn en avtale om bruksrett. Vi innhentet takst, og regnet oss frem til den summen som vi skulle betale. Min søster fant etter hvert ut at hun ikke ville være med på å kjøpe hytta, og det endte derfor med at jeg overtok hytta alene.Jeg sa til henne at om hun ombestemte seg på et eller annet tidspunkt, så ble vi sikkert enige om hvordan vi skulle ordne det. Og her er sakens kjerne:Hun vil nå være med på hytta og vi lurer på hvordan vi skal komme frem til en grei avtale. Taksten vil jo nå være høyere, og fradraget for bruksrett mindre.Dvs. at om hun skulle ha kjøpt hytta av mine foreldre nå, ville prisen vært høyere. Hvordan kommer vi frem til en grei avtale her? Kan vi bare avtale en sum oss imellom, eller kommer offentlige myndigheter inn og styrer dette?

Hilsen John

Hei John!

Slik vi forstår det har du overtatt eiendomsretten til hele hytta (eiendommen) etter dine foreldre og de har betinget seg bruksrett. Som eier av hytta har du anledning til å selge hele eller deler av den til hvem du vil og til hvilken pris du vil. Bruksretten til dine foreldre vil da følge med.

Det er ikke noe i veien for at du og din søster avtaler det beløpet (kjøpesum) dere ønsker. Dersom hun skal tinglyses som hjemmelshaver til for eksempel en halvdel av hytta påløper det dokumentavgift. (Man står imidlertid fritt til å tinglyse slikt erverv. Det vil si at din søster godt kan være eier, uten samtidig å være registrert som hjemmelshaver. Din søster vil imidlertid da ikke oppnå rettsvern for sitt erverv.)

Dokumentavgiften tilsvarer 2,5 % av salgssummen som er avtalt mellom deg og din søster. Det er den salgssummen dere har blitt enige om som i utgangspunktet legges til grunn for avgiftsberegningen.

Dersom registerføreren ved Statens kartverk finner at den avtalte salgssummen er åpenbart for lav i forhold til det som må anses som reell markedsverdi, skal han fastsette den reelle verdien og beregne dokumentavgift ut fra denne.

Det er likevel slik at det skal være åpenbart at den avtalte verdi er for lav, slik at en rimelig pris i seg selv ikke gir grunnlag for justering. Registerføreren har heller ingen særlig undersøkelsesplikt vedrørende prisfastsettelsen. Dersom registerføreren likevel finner at den avtalte prisen er åpenbart for lav, er det vanlig at det sendes en takstmann til eiendommen for å fastslå verdien.

Det er viktig å understreke at prisen din søster skal betale til deg ikke kan endres av myndighetene. Poenget er bare at de kan beregne dokumentavgift av et høyere beløp enn det din søster faktisk har betalt.

Det påløper ikke arveavgift for salg til underpris til din søster ettersom hun etter hva vi har forstått ikke er din arving etter loven (det vil hun være hvis du ikke er gift og ikke har barn eller foreldre i live). Dersom din søster er inntatt i ditt eventuelle testamente, vil det også kunne påløpe arveavgift med grunnlag i en underpris som vil regnes som gave.

Stats read: 
120
Stats like: 
0